A les instruccions de cada aparell mecànic apareixen els temps aproximats de consum, ja que depenen de diversos factors molt importants: temps d’interval escollit entre una difusió i la següent, temps de funcionament diari, dies de difusió a la setmana/mes i, a més, la densitat de cada oli. Com més dens és menys consum. En el cas dels difusors per capil·laritat, dependrà de factors com la humitat, la temperatura, aire en moviment, ventilació.