No és necessari. És només aconsellable pel fet de no perdre el romanent.