No. Són d’us exclusiu en difusió amb aromatitzador de Shizen’na.