S’ha de fer un mail a hola@shizenna.com, amb una fotografia del producte, una còpia de la factura i l’explicació de l’anomalia. Si s’està dins del període de garantia es farà la reparació o substitució de manera totalment gratuïta.

En cas d’haver superat aquest any de garantia, es farà un pressupost gratuït per a la reparació i, si el client l’accepta, es facturarà i entregarà de nou, sempre amb recollida i entrega a càrrec del client.