Els olis i l’aigua no són solubles entre sí amb el que, si es posen junts en un difusor d’aigua, les partícules de l’oli essencial es trencaran de manera imperfecta i les seves propietats es veuran afectades, perdent bona part de la seva efectivitat. En posar aigua dins d’un difusor Shizen’na, farà perdre la garantia de manera automàtica.