No és aconsellable ja que l’empresa en desconeix les seves propietats. En qualsevol cas, a l’introduir qualsevol líquid extern de la marca Shizen’na, l’empresa en retira la garantia de manera immediata i no es responsabilitza de qualsevol anomalia que es produeixi en el difusor, en el medi o les persones i/o els animals.