El nostre equip de disseny aromàtic treballa amb els millors olis, regulats mil·lilitre per mil·lilitre, per crear les mescles i trobar la sinèrgia perfecte per a cada definició, ajustant-les al laboratori i deixant-les macerar entre tres i quatre setmanes en espais especialment dissenyats per aquest fet. Un cop passat aquest temps, es posen en difusió en un espai ampli per comprovar-ne l’efectivitat. Una vegada s’aproven, passen a envasat en recipients opacs per ser preservats de la llum i a magatzem per a la seva distribució.