Tots ho són. Derivats de plantes, flors i fruites i extrets de manera controlada i respectuosa.