L’atomització és un sistema silenciós que polvoritza de manera efectiva els olis essencials en l’ambient, aprofitant-ne les seves atribucions olfactives. La nebulització necessita d’un procés mecànic que repercuteix en l’efectivitat de les propietats dels olis quan es necessita incidir en la millora ambiental. Els dos processos tenen la seva utilitat en funció de la necessitat particular i Shizen’na ofereix el millor per a cada exigència.