Bàsicament, en termes de difusió, és la diferència entre micropartícules i nanopartícules en estat gasós.